HeroPlay.

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 วินาที ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

PerformanceAnalyticsPlatform

Landing page.

Content marketing.

Creative

Performance creative

เว็บไซต์, คอนเทนต์, ภาพและวิดีโอ ที่สร้างผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Performance media

โฆษณาออนไลน์ สื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมาย ในเวลาที่ใช่

ข้อมูล insight ที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Performance analytics

Performance tools

ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ความเคลื่อนไหวของ Leads และการทำงานของฝ่ายขาย

Landing Page คือหน้าเว็บที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณา Google Search หรือต้องการสร้างฐานรายชื่อลูกค้าผ่านแคมเปญ Lead Generation แต่ยังไม่มีเว็บไซต์ สิ่งที่คุณจะได้รับ...

ทำ Branding และสร้าง Brand Character ผ่านงานครีเอทีฟ ทั้งในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ และวิดีโอ ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ  และลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์

เริ่มต้นแคมเปญกับเรา

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์
ในรูปแบบ Video Ads ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงความสนใจจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

Service.

01 ไม่ต้องพึ่งโปรดักชั่นขนาดใหญ่

เชื่อมต่อแบรนด์กับผู้ชมนับล้าน ด้วยวิดีโอโฆษณาขนาดสั้น ที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรดักชั่น ขนาดใหญ่ ก็ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้เหมือนกัน

ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา ด้วยการลงทุนทำวิดีโอโฆษณาครั้งเดียวแต่ปรับใช้ได้กับหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ YouTube 

02 ใช้ได้กับทุก Online Channel

ผู้บริโภคกว่า 40% ซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากรับชมวิดีโอ... Heroplay คือผู้ช่วยที่ทำให้แคมเปญการตลาดออนไลน์ของคุณสร้าง conversion rate ได้มากขึ้น

03 เพิ่ม Conversion Rate 

บริการการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

Faster insights. smarter decisions. more sales. 

เร็วกว่า แม่นยำกว่า เพื่อยอดขายที่มากกว่า

01 UX/UI design

ออกแบบเนื้อหาและงานดีไซน์ ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงาม แต่ยังคำนึงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม และประสบการณ์ของผู้ใช้งานด้วย

ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รองรับการใช้งานทั้งบน PC, Tablet และ Mobile

02 Mobile responsive

03 Conversion tracking

ติดตั้ง Conversion Tracking Code เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Call Recorder) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

01 สร้างตัวตนของแบรนด์

สร้างอัตลักษณ์และตัวตนที่เป็น DNA ของแบรนด์ สะท้อนสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า ตรงกับความสนใจ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และทำให้แบรนด์กับลูกค้าใกล้ชิดกันมากกว่าเก่า 

02 กระตุ้นให้เกิด Engagement

03 เพิ่มโอกาสในการขาย

สร้างความผูกพัน และทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ (brand loyalty)
จนลูกค้าอยากจะกลับมาซื้อซ้ำ

Hero case studies.

70%

5

Overachieved KPI

Units / month leads
to actual sales

Testimonials.

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ
เชื่อมต่อแบรนด์กับผู้ชมนับล้าน ไม่ต้องใช้งบสูง หรือโปรดักชั่นขนาดใหญ่ ก็ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้เหมือนกัน

เลือกผู้ชมได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
โฆษณาเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้เงินกับคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าและบริการของคุณจริง ๆ

วัดผลได้ จ่ายตามจริง
วัดผลความสำเร็จได้ด้วยยอด View, Engagement, Conversion จ่ายตามจริงเมื่อมีคนชมวิดีโอไม่ใช่แค่เลื่อนผ่าน 

01

02

03

01

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ
เชื่อมต่อแบรนด์กับผู้ชมนับล้าน ไม่ต้องใช้งบสูง หรือโปรดักชั่นขนาดใหญ่ ก็ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้เหมือนกัน

เลือกผู้ชมได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
โฆษณาเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้เงินกับคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าและบริการของคุณจริง ๆ

02

03

วัดผลได้ จ่ายตามจริง
วัดผลความสำเร็จได้ด้วยยอด View, Engagement, Conversion จ่ายตามจริงเมื่อมีคนชมวิดีโอไม่ใช่แค่เลื่อนผ่าน 

01

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ
เชื่อมต่อแบรนด์กับผู้ชมนับล้าน ไม่ต้องใช้งบสูง หรือโปรดักชั่นขนาดใหญ่ ก็ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้เหมือนกัน

เลือกผู้ชมได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
โฆษณาเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้เงินกับคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าและบริการของคุณจริง ๆ

02

03

วัดผลได้ จ่ายตามจริง
วัดผลความสำเร็จได้ด้วยยอด View, Engagement, Conversion จ่ายตามจริงเมื่อมีคนชมวิดีโอไม่ใช่แค่เลื่อนผ่าน 

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์
ในรูปแบบ Video Ads ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงความสนใจจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์
ในรูปแบบ Video Ads ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงความสนใจจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

Content Marketing.

เราร่วมงานกับธุรกิจชั้นนำกว่า 200 บริษัท

“ Heroleads really showed the value from the first meeting, where there was an understanding for our industry, what we require and a proper analysis of where our company was at “digitally”

They presented a solution and a plan that really suited our company ”

TAURIQ BROWN
Managing Director at KYRA

“ During the first three months of working together with Heroleads, our company saw a clear performance and profit uplifts for all of our real estate projects. I would like to say that the Heroelads team who was taking care of our projects at MIE-style has been wonderful ”

CHANIDAPA PANYAPHONSEREE
Marketing Communications Manager at MIE-style

Mestyle property

Impeccable campaign performance
and real-time performance tracking

สร้างฐานรายชื่อคนที่สนใจสินค้าและบริการของคุณ (Lead) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้มาเป็น “ลูกค้า” ด้วยการทำ Lead Generation แบบ End-to-End Solutions ผ่านหลากหลายช่องทาง

เริ่มต้นแคมเปญกับเราเริ่มต้นแคมเปญกับเรา

Web Analytics & Tracking.

Acquire new customers through our Heroleads Certified End-to-End Lead Generation Process ©.

เริ่มต้นแคมเปญกับเรา

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์
ในรูปแบบ Video Ads ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงความสนใจจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

01 Reach your Customers

เชื่อมต่อแบรนด์กับผู้ชมนับล้าน ด้วยวิดีโอโฆษณาขนาดสั้น ที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรดักชั่น ขนาดใหญ่ ก็ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้เหมือนกัน

ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา ด้วยการลงทุนทำวิดีโอโฆษณาครั้งเดียวแต่ปรับใช้ได้กับหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ YouTube 

02 Turn clicks into Customers

Herovision will allow you to Control Your Budget, Track your Calls and Emails, Big Returns on Your Investments

03 Track Success in Real Time

ผู้บริโภคกว่า 40% ซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากรับชมวิดีโอ... Heroplay คือผู้ช่วยที่ทำให้แคมเปญการตลาดออนไลน์ของคุณสร้าง conversion rate ได้มากขึ้น

01

02

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 วินาที ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

ไม่ต้องพึ่งโปรดักชั่น
ขนาดใหญ่

ใช้ได้กับทุก
Online Channel

03

เพิ่ม
Conversion Rate

HeroPlay.

Content Marketing.

Data-driven media buying with Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, Line Ads.

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์
ในรูปแบบ Video Ads ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงความสนใจจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

01 Google Ads

Leverage in Google and Youtube Full-Funnel Solution to reach consumers at every stage of their journey

Using our data-driven methodology combined with strong platform partnerships, we excel at driving customer-centric paid social advertising across platforms (Facebook, Google, Instagram, YouTube, Twitter, Line etc.)

02 Social Ads

We are experts in conceptualizing, creating, planning, and serving targeted display media across web, video, mobile and social media. With data and analytics in our DNA, we are able to measure and optimize this process into fine detail

03 Display Ads

ทำ Branding และสร้าง Brand Character ผ่านงานครีเอทีฟ ทั้งในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ และวิดีโอ ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ  และลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์

01

สร้างตัวตนของแบรนด์

สร้างอัตลักษณ์และตัวตนที่เป็น DNA ของแบรนด์ สะท้อนสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

02

กระตุ้นให้เกิด Engagement

สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า ตรงกับความสนใจ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และทำให้แบรนด์กับลูกค้าใกล้ชิดกันมากกว่าเก่า 

เพิ่มโอกาสในการขาย

03

สร้างความผูกพัน และทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ (brand loyalty)
จนลูกค้าอยากจะกลับมาซื้อซ้ำ

เริ่มต้นแคมเปญกับเรา

Web Analytics & Tracking.

Acquire new customers through our Heroleads Certified End-to-End Lead Generation Process ©.

เริ่มต้นแคมเปญกับเรา

HeroPlay บริการการตลาดออนไลน์
ในรูปแบบ Video Ads ทางเลือกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการดึงความสนใจจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง และสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

01 Reach your Customers

ออกแบบเนื้อหาและงานดีไซน์ ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงาม แต่ยังคำนึงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม และประสบการณ์ของผู้ใช้งานด้วย

ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รองรับการใช้งานทั้งบน PC, Tablet และ Mobile

02 Turn clicks into Customers

Herovision will allow you to Control Your Budget, Track your Calls and Emails, Big Returns on Your Investments

03 Track Success in Real Time

ติดตั้ง Conversion Tracking Code เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Call Recorder) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

01

02

Landing Page คือหน้าเว็บที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณา Google Search หรือต้องการสร้างฐานรายชื่อลูกค้าผ่านแคมเปญ Lead Generation แต่ยังไม่มีเว็บไซต์ สิ่งที่คุณจะได้รับ...

UX/UI Design

Mobile Responsive

03

Conversion Tracking

Landing Page.

Hero Case Studies.

70%

5

Overachieved KPI

Units / month leads
to actual sales

Mestyle Property

Impeccable campaign performance
and real-time performance tracking

Impeccable campaign performance
and real-time performance tracking

Plan Your Need

วางแผนโฆษณาออนไลน์โดยนักการตลาดมืออาชีพที่เข้าใจธุรกิจของคุณอย่างลึกซึ้ง

Find Your Way

สร้างโฆษณาที่โดดเด่นโดนใจบนแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานนับล้าน ช่วยให้คุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา Google, Facebook, Youtube, Instagram

บริการออกแบบ Landing Page คุณภาพสูง พร้อมแบบฟอร์มเก็บข้อมูลรายชื่อและช่องทางติดต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยน “ยอดคลิก” เป็น “ยอดขาย”

Capture Your Target

Analyze Your Performance

ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ความเคลื่อนไหวของ Leads และการทำงานของฝ่ายขาย

Service.

เราช่วยคุณให้ได้ลูกค้าได้อย่างไร?

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน Lead Generation

เว็บไซต์, คอนเทนต์, ภาพและวิดีโอ ที่สร้างผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Performance Media

Performance Analytics

โฆษณาออนไลน์ สื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมาย ในเวลาที่ใช่

Performance Tools

ข้อมูล insight
ที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Performance Creative

ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ความเคลื่อนไหวของ Leads และการทำงานของฝ่ายขาย

โฆษณาออนไลน์ที่มาพร้อมไอเดียสร้างสรรค์.

สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ (Brand Trustworthy) ด้วยโฆษณาออนไลน์ที่ "โดดเด่นเหนือคู่แข่ง" 

CALL US

โฆษณาออนไลน์
ที่มาพร้อมไอเดียสร้างสรรค์.

สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ (Brand Trustworthy) ด้วยโฆษณาออนไลน์ที่ "โดดเด่นเหนือคู่แข่ง" 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
เริ่มต้นได้เลยทันที

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเรา
ช่วยเลือกกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
ที่เหมาะกับคุณ

เริ่มต้นแคมเปญกับเรา

32/30, Floor 9, Sino-Thai Tower, Sukhumvit 21 Road,
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

© 2019 Heroleads All rights reserved

Contact Us

Follow Us!

Influencer

Hero Live Chat.

ตอบแชทและคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดีย โดยทีมงานที่เข้าใจสินค้าและบริการของคุณเป็นอย่างดี และรู้วิธีการสื่อสารที่จะสร้างความประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์

เริ่มต้นแคมเปญกับเรา

01 เชื่อมต่อแบรนด์กับลูกค้า

02 กระตุ้นการขาย

03 ตอกย้ำคาร์แรคเตอร์ 
    ของแบรนด์ให้ชัดยิ่งขึ้น

ทีม chatter ของเราช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการสื่อสารระหว่างคนกับคนจริง ๆ ด้วยสไตล์การสนทนาที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณ

ตอบคำถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และการสั่งซื้อ ช่วยให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น

ธุรกิจยุคดิจิทัลต้องรวดเร็วฉับไว! ทีม chatter ของเราพร้อมตอบคำถามลูกค้าและแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ทันที เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แบรนด์ของคุณ

เราให้บริการรับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Google Search อย่างถูกวิธี ด้วยการเพิ่มคุณภาพให้กับเว็บไซต์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว มั่นใจได้ 100% ว่าปลอดภัย ไม่โดนแบน

ตอบแชทและคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดีย โดยทีมงานที่เข้าใจสินค้าและบริการของคุณเป็นอย่างดี และรู้วิธีการสื่อสารที่จะสร้างความประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์

01

เชื่อมต่อแบรนด์กับลูกค้า

ธุรกิจยุคดิจิทัลต้องรวดเร็วฉับไว! ทีม chatter ของเราพร้อมตอบคำถามลูกค้าและแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ทันที เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แบรนด์ของคุณ

02

กระตุ้นการขาย

ตอบคำถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และการสั่งซื้อ ช่วยให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น

ตอกย้ำคาร์แรคเตอร์ของแบรนด์ให้ชัดยิ่งขึ้น

03

ทีม chatter ของเราช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการสื่อสารระหว่างคนกับคนจริง ๆ ด้วยสไตล์การสนทนาที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณ